Tecnologia de processat de cautxús


Instal.lacions completes per a la producció de perfils de goma d’un o més components. Perfils amb insert metàl.lic flexible o rígid, envernissat o flocat en linea.
Instal.lacions per a la Vulcanització en continu per microones, aire calent o banys de sals.

 • Microones
 • Shock per infraroig
 • Forns d’aire calent
 • Banys de rafredament
 • Carros d’arrossegament
 • Extrusores
 • Bombes d’engranatges per a l'extrusió
 • Bombes d’engranatges per a filtrar
 • Alimentadors de banda per extrusora
 • Desenrotlladors d’insert metàl.lic
 • Acumuladors d´insert metàl.lic
 • Soldadors per a l´insert metàl.lic
 • Cabines de cremat de l’oli del insert
 • Escalfadors d’insert d´alumini
 • Capçals d’extrusió
 • Cabines d´envernissat
 • Forns d’infrarojos
 • Màquines per a foradar els perfils en Línea
 • Pre-conformadores
 • Post-conformadores
 • Màquines per tallar el perfil
 • Enrotlladores de perfil
 • Cabines d’aplicació d’adhesiu
 • Màquines per flockar el perfil
 • Marcadores
 • Plasma
 • Control dimensional
 • Control superficial